Tietosuojaseloste

TietosuojaselosteYLEISTÄ
Printtivaate Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Printtivaate Oy:n Printtivaate-verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Printtivaate Oy
Y-tunnus: 2856044-8

2. Yhteyshenkilön nimi

Yritys: Printtivaate Oy
Nimi: Tuomas Karppinen

3. Rekisterin nimi

Printtivaate asiakasrekisteri.

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan ja Printtivaate Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Printtivaatteen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen ja verkkokaupan kehittämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen


 • 5. Rekisterin tietosisältö

  Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:
 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten Postin seurantatiedot
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

 • Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Printtivaatteen verkkokaupassa.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajilta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla (oma toiminta, rekisteröity itse, luovutukset kumppaneilta).

  7. Tietojen vastaanottajat

  Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

  Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.

  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

  Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Digimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut suoramarkkinointikirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

 • Printtivaate Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

  8. Tietojen säilytysaika

  Säilytämme rekisterin tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

  9. Evästeiden (cookies) käyttö

  Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

  Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

  Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonyymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

  Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonyymisoitua.

  10. Rekisterin suojaus

  Printtivaate Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

  11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Rekisteröity tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä Printtivaate Oy:n asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelu voi todentaa henkilöllisyyden. Kaikkia tietoja, kuten esimerkiksi luotonantotiedot, emme pysty poistamaan, sillä niiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa Printtivaate Oy:n järjestelmistä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle milloin tahansa. Huomaa, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi muuttaa asetuksia tilinhallinta-sivulla.

  Rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

  Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen.
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 • Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

  Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info(a)printtivaate.fi

  Tämä tietosuojaseloste on päivätty 16.3.2023, ja korvaa aikaisemman tietosuojaselosteen.